ภาพบรรยากาศทัศนศึกษาดูงานสมาชิก 60 ปี วันที่ 1-3 พ.ค.