Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,834,059,047 บาท 
เงินกู้ :
14,518,419,356 บาท 
หุ้น :
5,275,680,480 บาท 
สมาชิก :
12,077  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 06 ต.ค. 65
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
18.208.132.74  
เข้าชม :
445,348 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
-   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการ
 
วันที่ : 09 กันยายน 2563 เวลา : 11:20 น.

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการ
*************************************

            ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 กำหนดเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2563 นั้น

            บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สหกรณ์ฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

ที่

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ

ชื่อ-สกุล

1

0001

นายนภดล คงกำเหนิด

            ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จัดสถานที่สอบ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด สำนักงานใหญ่ อำเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย

           
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP