Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,834,059,047 บาท 
เงินกู้ :
14,518,419,356 บาท 
หุ้น :
5,275,680,480 บาท 
สมาชิก :
12,077  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 06 ต.ค. 65
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
18.208.132.74  
เข้าชม :
445,342 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
-   ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
 
วันที่ : 13 กันยายน 2563 เวลา : 09:48 น.

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด
เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
************************************

          ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์   จำนวน  1  อัตรา  โดยกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 12 กันยายน 2563 นั้น

บัดนี้  การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว  สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้จัดการ  ดังนี้คือ

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

1

001

นายนภดล   คงกำเหนิด

      หมายเหตุ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ ในวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ วันที่   13  กันยายน  พ.ศ. 2563

 

    
(นายสาธิต      มากมี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP