Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,834,059,047 บาท 
เงินกู้ :
14,518,419,356 บาท 
หุ้น :
5,275,680,480 บาท 
สมาชิก :
12,077  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 06 ต.ค. 65
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
18.208.132.74  
เข้าชม :
445,353 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
-   การรับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2563
 
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 15:22 น.

                    เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 จึงเห็นสมควรให้มีการรับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกโดยกําหนดจัดโควตาผู้แทนสมาชิกจากหน่วยสังกัดต่างๆ ตามจํานวนโควตาที่สหกรณ์ฯ ได้จัดสรรไว้แล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP