Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
8,529,921,732 บาท 
เงินกู้ :
15,471,373,513 บาท 
หุ้น :
5,381,024,330 บาท 
สมาชิก :
12,354  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 01 ธ.ค. 66
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
18.205.26.39  
เข้าชม :
508,409 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
-   ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
 
วันที่ : 14 มกราคม 2564 เวลา : 16:47 น.

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัดได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 54 ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 62 คร้งที่ 11/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 บัดนี้ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ดังนี้ 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP