Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
เมนู
 
   หน้าหลัก
   จัดการข้อมูลข่าวสาร
   จัดการข้อมูลประกาศสหกรณ์
   จัดการข้อมูลประกาศ
   จัดการข้อมูลสมาชิก
   จัดการข้อมูลระเบียบ/ข้อบังคับ
   จัดการข้อมูลกรรมการ/เจ้าหน้าที่
   จัดการข้อมูลเอกสารดาวน์โหลด
   จัดการข้อมูลวารสาร
   จัดการฐานข้อมูล
   ข้อมูลสถิติ
   รายงานการเปลี่ยนแปลงหุ้น
   ออกจากระบบ
 
ยินดีตอนรับเข้าสู่ ระบบจัดการข้อมูลเว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
-   ข้อมูลประกาศสหกรณ์
 
จำนวน  96  เรื่อง
[ 1 ] 2 3 4 5
ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว
30 มี.ค. 64 13:53 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลอัตราจ้างชั่วคราว
25 มี.ค. 64 17:09 น.
มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 ครั้งที่ 2
24 มี.ค. 64 12:04 น.
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลอัตราจ้างชั่วคราว
22 มี.ค. 64 08:36 น.
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
14 ม.ค. 64 16:47 น.
ผลการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ 64-65 และผู้ตรวจสอบกิจการ 64
21 ธ.ค. 63 16:34 น.
ปิดทำการ และการงดบริการ
27 พ.ย. 63 14:58 น.
การเสนอราคาเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มและรายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ปี 2564
26 พ.ย. 63 16:10 น.
ประกวดราคาจ้างรื้อถอนอาคารสำนักงานเดิมและก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ใหม่
10 พ.ย. 63 16:59 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ ปี64-65 ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี64
09 พ.ย. 63 17:05 น.
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นต้องใช้
05 พ.ย. 63 10:22 น.
การรับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2563
04 พ.ย. 63 15:22 น.
การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ ประจำปี 64-65 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 64
29 ต.ค. 63 10:07 น.
แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้ร้บเงินอุทกภัย และรางวัลการศึกษาครอบครัวสมาชิก
25 ก.ย. 63 16:02 น.
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)
21 ก.ย. 63 12:39 น.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
13 ก.ย. 63 09:48 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการ
09 ก.ย. 63 11:20 น.
การรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
26 ส.ค. 63 16:00 น.
กำหนดสิทธิการฝากของสมาชิกสมทบ
30 ก.ค. 63 09:35 น.
ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
22 มิ.ย. 63 10:13 น.

 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP