Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,834,059,047 บาท 
เงินกู้ :
14,518,419,356 บาท 
หุ้น :
5,275,680,480 บาท 
สมาชิก :
12,077  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 06 ต.ค. 65
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
18.208.132.74  
เข้าชม :
445,368 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
-  ประกาศสหกรณ์
 
1 [ 2 ] 3 4 5
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
28 เม.ย. 63 16:41 น.
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
28 เม.ย. 63 16:29 น.
มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
15 เม.ย. 63 17:07 น.
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2562
14 ม.ค. 63 08:48 น.
ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ปี 2563-2564 และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563
06 ธ.ค. 62 16:48 น.
การเสนอราคาเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มและรายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ปี 2563
22 พ.ย. 62 18:17 น.
การเลือกตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
22 พ.ย. 62 18:16 น.
การสรรหากรรมการสหกรณ์ ประจำปี 63-64 และการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 63
21 ต.ค. 62 09:28 น.
ปันผล-เฉลี่ยคืน ค้างจ่าย ปี 2556
31 ม.ค. 62 13:00 น.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
08 ม.ค. 62 15:26 น.
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2562
04 ม.ค. 62 15:20 น.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
13 ธ.ค. 61 14:25 น.
การเสนอราคาเบี้ยประกันกลุ่มและรายละเอียดการประกันชีวิต ปี 2562
19 พ.ย. 61 16:04 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นประธาน กรรมการและผู้ตรวจสอบ
12 พ.ย. 61 11:15 น.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
08 พ.ย. 61 10:06 น.
การรับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2561
06 พ.ย. 61 13:50 น.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
02 ต.ค. 61 08:41 น.
กำหนดการโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ
13 ก.ย. 61 09:29 น.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
10 ก.ย. 61 10:24 น.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
07 ส.ค. 61 10:37 น.

 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP