Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
8,612,065,478 บาท 
เงินกู้ :
15,583,517,172 บาท 
หุ้น :
5,390,516,700 บาท 
สมาชิก :
12,406  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.พ. 67
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
44.200.77.92  
เข้าชม :
519,048 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document

  • 000
  • 01010101
  • 03030303
  • 04040404
  • 06050506
  • 08080808
0 1 2 3 4 5
-   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ติดตามผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
18 ธ.ค. 63 18:03 น.
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
28 พ.ค. 62 11:00 น.
เชิญชวนสมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงาน 60 ปี ประจำปี 2562
21 มี.ค. 62 17:40 น.
รายชื่อโครงการสวัสดิการร่วมจิต - สวัสดิการร่วมใจ มีเงินค้างจ่ายคืน
24 ต.ค. 61 13:11 น.
รายชื่อสมาชิกที่ไม่ได้ติดต่อรับ ปันผล - เฉลี่ยคืน
24 ต.ค. 61 13:01 น.
คำร้องแจ้งให้นำเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
19 ก.ย. 61 14:53 น.

 
- ประกาศสหกรณ์
 
ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว
30 มี.ค. 64 13:53 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลอัตราจ้างชั่วคราว
25 มี.ค. 64 17:09 น.
มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 ครั้งที่ 2
24 มี.ค. 64 12:04 น.
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลอัตราจ้างชั่วคราว
22 มี.ค. 64 08:36 น.
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
14 ม.ค. 64 16:47 น.
ผลการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ 64-65 และผู้ตรวจสอบกิจการ 64
21 ธ.ค. 63 16:34 น.

 
- ข่าวการศึกษา
 

 
- Facebook  
 


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP