Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
8,612,065,478 บาท 
เงินกู้ :
15,583,517,172 บาท 
หุ้น :
5,390,516,700 บาท 
สมาชิก :
12,406  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.พ. 67
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
44.200.77.92  
เข้าชม :
519,031 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 

* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 66

 
 
จำนวน 9,607 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล/สังกัด
สถานที่เลือกตั้ง / เวลา
ลำดับที่/หน้าที่
 
002665
นางนพภา พรหมมินทร์
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
566 / 316
002742
นายนิยม แสงเมือง
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
567 / 316
002792
นายชาญณรงค์ สิทธิวงศ์
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
568 / 316
002797
นางสาวไพศาล เล็กเรืองนิธิกุล
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
569 / 316
002800
นางพนอม อินดนตรี
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
570 / 316
002809
นางเกื้อกูล แปลงประวัติ
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
571 / 316
002817
นายสงบ สำอาง
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
572 / 316
002841
นายจินดา เรืองฤทธิ์
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
573 / 316
002842
นางบุญเสริม เรืองฤทธิ์
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
574 / 316
002844
นายเกตุ วงศ์จันทรมณี
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
575 / 316
002848
นางวิภา โฆษชุณหนันท์
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
576 / 316
002872
นายสละ เมธีธรรม
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
577 / 317
002897
นางสาวสมปรุง อุ่นใจ
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
578 / 317
002943
นายจินดา แก้วเกต
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
579 / 317
002944
นายไกรศรี ขีดขั้น
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
580 / 317
002945
นางเพ็ญศรี วงค์จันทรมณี
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
581 / 317
003038
นางลัดดา แก้วเกตุ
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
582 / 317
003069
นายสมพร แก้วตา
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
583 / 317
003085
นายบำรุง วงศ์จันทรมณี
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
584 / 317
003119
นางเยาวดี ขอบเขต
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
585 / 317
003193
นางสาวคำดี กองนิล
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
586 / 317
003195
นายธีระ โกศล
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
587 / 317
003218
นายประวัติ แสนสุรีย์รังสิกุล
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
588 / 317
003219
นางสาวจุรีพรหม กุมาร
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
589 / 317
003258
นางวันชรี พวงแก้ว
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
590 / 317
003267
นายสุวิทย์ ขนาดนิด
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
591 / 317
003300
นางจิรพัชร ขอบเหลือง
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
592 / 317
003320
นางประทิน อยู่ยืน
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
593 / 317
003367
นางวงเวียน รัตนนิลอมร
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
594 / 317
003423
นายมานะ วสุวัฒนศรี
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
595 / 317
003441
นางสาวระเบียบ สุบรรณรักษ์
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
596 / 317
003484
นายไพโรจน์ วัฒนวงศ์สุโข
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
597 / 317
003543
นางปรีญา เกื้อกูล
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
598 / 317
003547
นางสาคร เกื้อกูล
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
599 / 317
003592
นางปรารถนา เกื้อกูล
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
600 / 317
003624
นางบุญเรศ สังฆพร
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
601 / 317
003715
นายกวี แก้วประเสริฐ
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
602 / 317
003721
นางแดงต้อย เขตแดน
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
603 / 317
003722
นายนิพนธ์ เข็มทอง
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
604 / 317
003751
นางสุภาพรรณ วัฒนวงศ์สุโข
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
605 / 317
003801
นางละเอียด เกียรติคุณ
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
606 / 317
003960
นางประภา วงศ์วิเศษ
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
607 / 318
003965
นายโสภณ มั่นสวาทะไพบูลย์
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
608 / 318
003979
นางวาสนา เกิดผล
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
609 / 318
003988
นายวิชาน วสุวัฒนศรี
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
610 / 318
003989
นางประชัน สุบรรณรักษ์
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
611 / 318
004072
นายสุธี วงศ์วิเศษ
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
612 / 318
004076
นายบุญมั่น นาคจรูญ
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
613 / 318
004133
นายเบญจ เขาดี
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
614 / 318
004250
นายวิศิษฐ์ เตปัญวงค์
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
615 / 318
004307
นายชาลี คล้ายแท้
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
616 / 318
004383
นายวิเชียร วงศ์วิเศษ
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
617 / 318
004386
นายวิจิตร เกษา
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
618 / 318
004397
นายวิชัย ปันแดน
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
619 / 318
004450
นางประเทือง ขอบคุณ
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
620 / 318
004498
นายสมบูรณ์ กำทรัพย์
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
621 / 318
004499
นายโกมล ขีดขั้น
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
622 / 318
004549
นางกีฬา เกษา
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
623 / 318
004566
นายนอม แสงเงิน
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
624 / 318
004671
นายสมชาย แก้วเกตุ
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
625 / 318
004730
นายประหยัด ทองสาร
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
626 / 318
004836
นางณภัทรัตน์ ชาญสมมีสีห์
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
627 / 318
004854
นางสุรภี แก้วตา
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
628 / 318
004855
นางเรณู แสนสุรีย์รังสิกุล
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
629 / 318
004858
นางนวลลออ กำมะหยี่
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
630 / 318
004859
นางวันทนี วงศ์จันทรมณี
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
631 / 318
004863
นางวันทนี หลำเจริญ
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
632 / 318
004999
นายสัมภาษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
633 / 318
005018
นางรัตนา ธำรงทอง
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
634 / 318
005041
นางจิราภรณ์ กรุณามิตร
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
635 / 318
005042
นางอารี แสงเงิน
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
636 / 318
005043
นางอำไพ มงคลศิริกุล
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
637 / 319
005069
นางมาลัย โกยมา
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
638 / 319
005229
นายเนาวรัตน์ พลขันธ์
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
639 / 319
005282
นายเฉลา ขาวนวล
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
640 / 319
005287
นางประเสริฐศรี เตปัญวงค์
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
641 / 319
005289
นายไพบูลย์ เขตบรรพต
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
642 / 319
005327
นางศิยาภรณ์ แก้วประเสริฐ
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
643 / 319
005398
นางสุพัฒตรา ทันตาเร็ว
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
644 / 319
005399
นางจงกล อินทสิทธิ์
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
645 / 319
005493
นายธำรงค์ วิภาตะภูติ
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
646 / 319
005509
นางสุจิตรา โกศล
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
647 / 319
005595
นางสาวสุปราณี ขอบคุณ
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
648 / 319
005620
นางกนกพร ชำนาญณรงค์
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
649 / 319
005626
นางสมัย รุ่งเรือง
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
650 / 319
005706
นางสายันต์ อารุณ
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
651 / 319
005720
นายอุบล โฆษชุณหนันท์
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
652 / 319
005722
นายมงคล แก้วเกต
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
653 / 319
005725
นางอินทิรา เขตบรรพต
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
654 / 319
005744
นายประสพ แสนดี
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
655 / 319
005748
นายเอกพงศ์ แกล้วกล้า
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
656 / 319
005783
นางเกษรทิพย์ แกล้วกล้า
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
657 / 319
005784
นางสาวกัลยาณี ขอบเหลือง
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
658 / 319
005785
นางภานุมาศ เขตบรรพต
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
659 / 319
005788
นายอำนวย อุปถัมภ์
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
660 / 319
005828
นางวิลาวรรณ ทองแจ้น
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
661 / 319
005830
นายจรูญ เขตบรรพต
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
662 / 319
005875
นางจันทร์ลอน วัฒนวงศ์สุโข
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
663 / 319
005876
นางพัชรา เมธีธรรม
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
664 / 319
006007
นางปราณี เรืองวิทยาวุฒิ
บำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนเมืองเชลียง
เวลา 11.00 น. - 16.00 น.
665 / 319
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP